Acasa

Stimați colegi,

Vă comunicăm că, astfel cum s-a stabilit în ședința Consiliului de conducere al Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu/04.06.2024, programul de muncă la secretariatul Colegiului, se va modifica după cum urmează: Marți și Joi, în intervalul 11.00 - 15.00.

Stimați colegi,

Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu, vă invită la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinară a membrilor, in data de 10 mai 2024, ora 14:00, la Restaurantul Parc din Sibiu, Str. Școala de Înot, nr. 1-3, având următoarea ordine de zi:

1) Alegerea organelor de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu;

2) Prezentarea bilantului contabil pentru  anul fiscal 2023, in vederea aprobarii de Adunarea Generala Ordinara;

3) Prezentarea spre aprobare a B.V.C. pentru anul fiscal 2024;

4) Raportul Comisiei de Cenzori pentru activitatea desfasurata în anul 2023;

5) Raportul Comisiei de Disciplina pentru activitatea desfasurata în anul 2023;

6) Raportul Consiliului Colegiului privind activitatea desfasurataîn anul 2023;

7) Diverse.

   Facem precizarea ca, la aceasta intrunire vor putea participa doar consilierii juridici care au achitat cotizatia pana la data de 31.12.2023.

Totodată, vă comunicăm faptul că, adunarea va fi urmată de o activitate de socializare.

De asemenea, vă rugăm să confirmați participarea dvs. până la data de 30.04.2024, pe adresa de e-mail As.Prof.CCJSIBIU@gmail.com.

Așteptăm participarea dvs. în nr. cât mai mare, adresându-vă totodată și rugămintea de a anunța și alți colegi consilieri juridici, care din diverse cauze nu recepționează prezentul mail.

Totodată, consilierii juridici care nu pot participa la adunarea generală sunt rugați să emită o împuternicire după modelul de mai jos , prin care votul său va fi exprimat valabil la adunare.

MODEL IMPUTERNICIRE

 

ÎMPUTERNICIRE

din data de ..........................................

 

 

Subsemnatul/Subsemnata................................................................................................................consilier juridic încadrat la .......................................................................................................................... membru al Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu, prin prezenta împuternicesc pe domnul/doamna consilier juridic...........................................................................................................................................

ca în numele meu și pentru mine să exprime dreptul de vot la Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară a Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu/2024, față de ordinea de zi, anunțată prin convocator, după cum urmează:

 

Număr punct de discuție de pe ordinea de zi

Vot pozitiv

Vot negativ

Abținere

Observații

Punctul 1

 

 

 

 

Punctul 2

 

 

 

 

Punctul 3

 

 

 

 

Punctul 4

 

 

 

 

Punctul 5

 

 

 

 

Punctul 6

 

 

 

 

 

 

CONSILIER JURIDIC

NUME PRENUME

 

 

 

Stimati colegi,

Va informam asupra faptului că în ședința Colegiului de Conducere din data de 13.02.2024 s-a stabilit ca în data de 26 aprilie 2024, ora 13.00, se va organiza examen pentru definitivarea în profesia de consilier juridic. 

În acest sens, vă adresăm rugămintea ca până cel mai târziu la data de 16 aprilie 2024 să depuneți cererile pentru susținerea examenului de definitivare în profesie, cererile pentru acordarea dispensei (acolo unde este cazul), adeverințele privind vechimea în munca de consilier juridic, recomandarea consilierului juridic îndrumător, ca și lucrarea teoretică întocmită de fiecare candidat în parte.

Examenul consta in sustinerea unui test grila și in prezentarea lucrarii pe tema aleasa de catre candidat. 

Bibliografia si conditiile de participare la examen se regasesc pe site la sectiunea Profesie/Definitivat.

Examenul se va susține în cadrul Facultății de Medicină din Sibiu, str. Izvorului.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0752/17 42 37 sau prin email: As.Prof.CCJSIBIU@gmail.com

Secretar general

Emilia Stanescu

 

Stimați colegi,

Vă informăm că, potrivit hotărârii luate în Adunarea Generală/ mai 2023, începând cu luna Ianuarie 2024, cotizația profesională este de 20 lei/lună, respectiv 240 lei/an, pentru consilierii juridici activi. Pentru consilierii juridici inactivi sau suspendați, cotizația profesională este de 10 lei/lună, respectiv 120 lei/an.

Secretar General,

Stănescu Emilia

Stimati colegi,

Vă informăm că, urmare modificărilor legislative ce urmează a intra în vigoare începând cu 01.01.2024, în ședința Consiliului Colegiului de astăzi-14.12.2023, s-a stabilit ca, începand cu 01.01.2024, toate plățile către Colegiul Consilierilor Juridici Sibiu, să se facă exclusiv on line. Aceste plăți includ: cotizații, taxa înscriere, c/val. carnet membru, c/val. legitimație, c/val. registre profesionale, ș.a. dacă este cazul. CODUL IBAN al contului în care se vor face plațile este:RO57BTRLRONCRT0V08803001 deschis la Banca Transilvania. Totodată, vă comunicăm că, vizarea legitimațiilor profesionale, se va face, după virarea sumelor în contul Colegiului.

Pentru detalii/nelămuriri, vă rog să mă contactați!

Seară plăcută!

Secretar general,

Stănescu Emilia

 

 

 

Stimati colegi,

Va informam asupra faptului că în ședința Colegiului de Conducere din data de 17.10.2023 s-a stabilit ca în data de 17 noiembrie 2023, ora 13.00, se va organiza examen pentru definitivarea în profesia de consilier juridic. 

În acest sens, vă adresăm rugămintea ca până cel mai târziu la data de 9 noiembrie 2023 să depuneți cererile pentru susținerea examenului de definitivare în profesie, cererile pentru acordarea dispensei (acolo unde este cazul), adeverințele privind vechimea în munca de consilier juridic, recomandarea consilierului juridic îndrumător, ca și lucrarea teoretică întocmită de fiecare candidat în parte.

Examenul consta in sustinerea unui test grila și in prezentarea lucrarii pe tema aleasa de catre candidat. 

Bibliografia si conditiile de participare la examen se regasesc pe site la sectiunea Profesie/Definitivat.

Examenul se va susține în cadrul Facultății de Medicină din Sibiu, str. Izvorului.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0752/17 42 37 sau prin email: As.Prof.CCJSIBIU@gmail.com

Secretar general

Emilia Stanescu

 

 

 

 

 

 

 

Stimati colegi,

Va informam că Primaria Comunei Apoldu de Jos organizeaza concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de  Secretar General UAT, în data de 30.10.2023.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0269/588101, email: contact@comunapoldudejos.ro .

Cu stima,

Secretar General

Emilia Stănescu

 

Stimați colegi,

Vă comunic faptul că, în perioada 17 - 24 august a.c., voi fi în concediu de odihnă!

Secretar general,

Emilia Stănescu

Stimați colegi,

Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu, vă invită la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinară a membrilor, in data de 5 mai 2023, ora 14:00, la Restaurantul Parc din Sibiu, Str. Școala de Înot, nr. 1-3, având următoarea ordine de zi:

1) Prezentarea bilantului contabil pentru  anul fiscal 2022, in vederea aprobarii de Adunarea Generala Ordinara;

2) Prezentarea spre aprobare a B.V.C. pentru anul fiscal 2022;

3) Raportul Comisiei de Cenzori pentru activitatea desfasurata în anul 2022;

4) Raportul Comisiei de Disciplina pentru activitatea desfasurata în anul 2022;

5) Raportul Consiliului Colegiului privind activitatea desfasurataîn anul 2022;

6) Aprobarea modificărilor propuse la Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu;

7) Diverse.

   Facem precizarea ca, la aceasta intrunire vor putea participa doar consilierii juridici care au achitat cotizatia pana la data de 31.12.2022.

Totodată, vă comunicăm faptul că, adunarea va fi urmată de o activitate de socializare.

De asemenea, vă rugăm să confirmați participarea dvs. până la data de 27.04.2023, pe adresa de e-mail As.Prof.CCJSIBIU@gmail.com.

Așteptăm participarea dvs. în nr. cât mai mare, adresându-vă totodată și rugămintea de a anunța și alți colegi consilieri juridici, care din diverse cauze nu recepționează prezentul mail.

Totodată, consilierii juridici care nu pot participa la adunarea generală sunt rugați să emită o împuternicire după modelul de mai jos , prin care votul său va fi exprimat valabil la adunare.

MODEL IMPUTERNICIRE

 

ÎMPUTERNICIRE

din data de ..........................................

 

 

Subsemnatul/Subsemnata................................................................................................................consilier juridic încadrat la .......................................................................................................................... membru al Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu, prin prezenta împuternicesc pe domnul/doamna consilier juridic...........................................................................................................................................

ca în numele meu și pentru mine să exprime dreptul de vot la Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară a Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu/2023, față de ordinea de zi, anunțată prin convocator, după cum urmează:

 

Număr punct de discuție de pe ordinea de zi

Vot pozitiv

Vot negativ

Abținere

Observații

Punctul 1

 

 

 

 

Punctul 2

 

 

 

 

Punctul 3

 

 

 

 

Punctul 4

 

 

 

 

Punctul 5

 

 

 

 

Punctul 6

 

 

 

 

 

 

CONSILIER JURIDIC

NUME PRENUME

 

Stimați colegi,

Vă comunic că, în perioada 17.03.2022 - 24.03.2022 voi fi în concediu.

Secretar general,

Emilia Stănescu

 

Stimați colegi,

Vă comunic că, în data de 09.09.2021, voi fi în concediu.

Secretar general,

Emilia Stănescu

 

Stimați colegi,

Vă comunicăm că, OCPI Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic. Pentru detalii, vă rog accesati.www.ocpisibiu.ro.

Secretar General,

Emilia Stănescu

Stimați colegi,

Vă comunicăm că, în data de 26 februarie 2021, ora 13,00, vom organiza examenul de definitivare în profesia de consilier juridic. Examenul se va ține la Facultatea de Medicină Sibiu, str. Izvorului.

Cei interesați, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0752/17 42 37 sau prin email: As.Prof.CCJSIBIU@gmail.com

Secretar general,

Emilia Stănescu

 

 

Stimați colegi,

Dat fiind contextul epidemiologic actual, ca și faptul că orașul Sibiu este în carantină, vă comunicăm că, examenul de definitivat programat pentru data de 20 noiembrie a.c., se amînă pentru o dată ulterioară, ce urmează a fi stabilită de Consiliul Colegiului, dată ce va fi comunicată pe site și pe email.

Sănătate și cele bune!

Secretar General,

Emilia Stănescu

 

erilor Juridici Sibiu.

Pentru detalii si informatii suplimentare, ne puteti contacta la telefon 0752/17 42 37 sau prin email la adresa As.Prof.CCJSIBIU@gmail.com.

Cu stimă,

Secretar General

Emilia STĂNESCU

 

Stimati colegi,

Va informam faptul ca in cursul zilei de astazi v-am transmis un email cu adresa nr. 6293/07.09.2020 emisa de către Primaria Municipiului Sibiu privind recrutarea de experți electorali până cel mai târziu în data de 10.09.2020.

In situația în care nu ați recepționat emailul nostru sau v-ați schimbat adresa electronică de curând vă rugăm să ne contactați direct la numărul de telefon 0752/17 42 37 sau la adresa de e-mail As.Prof.CCJSIBIU@gmail.com pentru a vă redirecționa informația.

Cu stimă,

Secre

Stimati colegi,

Va informam asupra faptului că în ședința Colegiului de Conducere din data de 27.10.2020 s-a stabilit ca în data de 20 noiembrie 2020, ora 13.00 se va organiza examen pentru definitivarea în profesia de consilier juridic. 

În acest sens, vă adresăm rugămintea ca până cel mai târziu la data de 12 noiembrie 2020 să depuneți cererile pentru susținerea examenului de definitivare în profesie, cererile pentru acordarea dispensei (acolo unde este cazul), adeverințele privind vechimea în munca de consilier juridic, recomandarea consilierului juridic îndrumător, ca și lucrarea teoretică întocmită de fiecare candidat în parte.

Examenul consta in sustinerea unui test grila și in prezentarea lucrarii pe tema aleasa de catre candidat. 

Bibliografia si conditiile de participare la examen se regasesc pe site la sectiunea Profesie/Definitivat.

Examenul se va susține în cadrul Facultății de Medicină din Sibiu, str. Izvorului.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0752/17 42 37 sau prin email: As.Prof.CCJSIBIU@gmail.com

Secretar general

Emilia Stanescu

 

Stimati colegi,

Va informam asupra faptului ca in cursul lunii noiembrie 2020 in situatia in care conditiile pandemice ne vor permite, ne propunem să organizăm examenul de definitivare în profesia de consilier juridic.

In acest sens, va rugam sa ne comunicati pe email la adresa As.Prof.CCJSIBIU@gmail.com , cererea dumneavoastra in sensul de a sustine examenul de definitivat in sesiunea pe care intentionam sa o organizam, insotita de documentele din care sa rezulte vechimea fiecaruia in functia de consilier juridic.

De asemenea , va rugam sa pregatiti bibliografia mentionata pe site, lucrarea pe care urmeaza sa o sustineti in fata comisiei de examinare, sa contactati consilierul juridic indrumator, iar cei care nu aveti inca numit un consilier juridic indrumator, va puteti adresa Colegiului Consili

tar General

Emilia STĂNESCU

 

Stimati colegi,

Va comunicam faptul ca in situatia in care contextul epidemiologic ne va permite , vom organiza examenul de definitivat in profesia de consilier juridic in cursul lunii octombrie sau noiembrie a.c.

Cu stima,

Secretar General

Emilia Stanescu

 

Stimati colegi,

Anuntam faptul in zilele de 20 si 25 august  2020 Secretarul General al Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu, doamna Stanescu Emilia se afla in concediu de odihna. 

Cu stima

Secretar General

Emilia Stanescu

Adrese Utile Linkuri utile Evenimente
Adunarea Generala Ordinara
        CONVOCATOR    Consiliul Colegiului Consilierilor (...)

Stimați (...)
toate evenimentele