Stimați colegi,

Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu, vă invită la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinară a membrilor, in data de 5 mai 2023, ora 14:00, la Restaurantul Parc din Sibiu, Str. Școala de Înot, nr. 1-3, având următoarea ordine de zi:

1) Prezentarea bilantului contabil pentru anul fiscal 2022, in vederea aprobarii de Adunarea Generala Ordinara;

2) Prezentarea spre aprobare a B.V.C. pentru anul fiscal 2022;

3) Raportul Comisiei de Cenzori pentru activitatea desfasurata în anul 2022;

4) Raportul Comisiei de Disciplina pentru activitatea desfasurata în anul  2022;

5) Raportul Consiliului Colegiului privind activitatea desfasurata în anul 2022; 

6) Aprobarea modificărilor propuse la Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu;

7) Diverse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Facem precizarea ca, la aceasta intrunire vor putea participa doar consilierii juridici care au achitat cotizatia pana la data de 31.12.2022.

Totodată, vă comunicăm faptul că, adunarea va fi urmată de o activitate de socializare.
De asemenea, vă rugăm să confirmați participarea dvs. până la data de 27.04.2023
, pe adresa de e-mail As.Prof.CCJSIBIU@gmail.com.

Așteptăm participarea dvs. în nr. cât mai mare, adresându-vă totodată și rugămintea de a anunța și alți colegi consilieri juridici, care din diverse cauze nu recepționează prezentul mail


Totodată, consilierii juridici care nu pot participa la adunarea generală sunt rugați să emită o împuternicire după modelul de mai jos , prin care votul său va fi exprimat valabil la adunare.

 

MODEL IMPUTERNICIRE

 

ÎMPUTERNICIRE

din data de ..........................................

 

 

Subsemnatul/Subsemnata................................................................................................................consilier juridic încadrat la .......................................................................................................................... membru al Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu, prin prezenta împuternicesc pe domnul/doamna consilier juridic...........................................................................................................................................

ca în numele meu și pentru mine să exprime dreptul de vot la Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară a Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu/2023, față de ordinea de zi, anunțată prin convocator, după cum urmează:

 

Număr punct de discuție de pe ordinea de zi

Vot pozitiv

Vot negativ

Abținere

Observații

Punctul 1

 

 

 

 

Punctul 2

 

 

 

 

Punctul 3

 

 

 

 

Punctul 4

 

 

 

 

Punctul 5

 

 

 

 

Punctul 6

 

 

 

 

 

 

CONSILIER JURIDIC

NUME PRENUME

Adrese Utile Linkuri utile Evenimente
Adunarea Generala Ordinara
        CONVOCATOR    Consiliul Colegiului Consilierilor (...)

Stimați (...)
toate evenimentele