Profesie

Taxe şi contribuţii profesionale Consilieri Juridici

 

a) 500 lei - Taxa de înscriere Colegiu

b) 250 lei - Taxa transfer (pentru cei transferati de la alte colegii)

c)  14 lei  - Taxa legitimatie si insigna                    

d)            - Contribuţia profesională

                               - poate fi achitată lunar: 20 lei/luna;

                               - poate fi achitată semestrial: 120 lei/semestru;

                               - poate fi achitată anual: 240 lei/an;

                               - pentru cei suspendati/inactivi taxa va fi de 10 lei/luna.

e) 300 lei   - Taxa  examen definitivat

 

Taxele şi contribuţiile profesionale se pot achita doar prin virament in contul bancar

RO57 BTRLRONCRT0V08803001 deschis la Banca Transilvania din Sibiu, CUI 16175440.*

* va rugam ca pe ordinul de plata, sa specificati persoana si perioada pentru care se achita cotizatia si sa ne trimiteti un fax sau un email cu ordinul de plata scanat!!

 

Termenul de achitare a cotizatiei consilierilor juridici este:

- pâna la 31 martie pentru trimestrul I al anului in curs
- pâna la 30 iunie pentru trimestrul II al anului în curs

- pana la 30 septembrie pentru trimestrul III al anului in curs

- pana la 31 decembrie pentru trimestrul IV al anului in curs.

Conform art. 12 alin. 5 lit. e și alin. 6  din Statutul Profesiei de Consilier Juridic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684/29.07.2004, sunt in situatie de suspendare persoanele care nu achită cu regularitate cotizația lunară si, după caz, alte taxe profesionale stabilite de conducerea Colegiului de Conducere.

                                                                                                                 Consiliul Colegiului.

 


Documente necesare practicării profesiei de consilier juridic care se pot ridica de la sediul C.C.J. Sibiu:

- împuternicire de reprezentare juridică;

- REGISTRU de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor;

- REGISTRU de evidenţă privind avizele scrise, datate şi numerotate;

- REGISTRU de evidenţă privind orice situaţie Litigioasă cu care a fost sesizat;

- REGISTRU de corespondenţă intrări-ieşiri;

 

 

Adrese Utile Linkuri utile Evenimente
Adunarea Generala Ordinara
        CONVOCATOR    Consiliul Colegiului Consilierilor (...)

Stimați (...)
toate evenimentele