Legea 246/2006 - romana

LEGE NR. 246/2006
din 22/06/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 27/06/2006
pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Dupa articolul 8 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:
"Art. 81. - (1) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European poate exercita profesia de consilier juridic in Romania, daca indeplineste conditiile prevazute de lege, mai putin cea prevazuta la art. 8 lit. a).
 (2) Persoana prevazuta la alin. (1), care a dobandit calificarea de consilier juridic in statul membru de origine sau de provenienta, poate solicita oricand recunoasterea diplomelor, in vederea admiterii in profesia de consilier juridic si a practicarii acesteia in Romania.
 (3) In vederea recunoasterii diplomelor in Romania, solicitantul va trebui sa sustina, la alegere, un examen de verificare a cunostintelor sau sa efectueze un stagiu de 3 ani in domeniul dreptului romanesc.
(4) Ministerul Justitiei va stabili continutul si modul de desfasurare a examenului sau a stagiului prevazut la alin. (3).
 (5) Persoana prevazuta la alin. (1), care exercita profesia de consilier juridic in Romania, poate desfasura aceleasi activitati profesionale ca si consilierul juridic roman.
(6) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile ulterioare."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
 
Bucuresti, 22 iunie 2006.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 

 PRESEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

 NICOLAE VACAROIU

 

Adrese Utile Linkuri utile Evenimente
Adunarea Generala Ordinara
        CONVOCATOR    Consiliul Colegiului Consilierilor (...)

Stimați (...)
toate evenimentele